ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
Who We Are

   บริษัท เซเว่นเดย์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด หรือ 7DAYS EDUCATION CO., LTD. เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ให้คำ
แนะนำและวางแผนการเรียนต่อให้กับน้องๆ ที่สนใจจะไปเรียนต่อในต่างประเทศ ให้บริการเต็มรูปแบบ และครบวงจร (one
stop service) ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ไอร์แลนด์ และอินเดีย โดยให้บริการ
ในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น

  •   ระดับมัธยมศึกษา (High School Studies)
  •   เรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย (Foundation Studies)
  •   เรียนภาษาอังกฤษ (English Language Courses)
   •   เรียนหลักสูตรประกาศนัยบัตรหรือหลักสูตรดิพโพม่าทางสายอาชีพ (Certificates & Diplomas Courses)
  •   เรียนมหาวิทยาลัยทุกระดับ (University Studies)

   บริษัท เซเว่นเดย์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์การทำงานในด้านดูแลน้องๆ ในการไปเรียนต่อต่างประเทศมายาวนานกว่า 10 ปี และอยากจะส่งมอบข้อมูลที่เป็นความจริงและมีประโยชน์ให้กับน้องๆ รวมทั้งการแชร์ประสบการณ์ที่ดีที่สุด ผ่านทางการให้คำแนะนำ / การให้คำปรึกษากับน้องๆ และผู้ปกครองที่สนใจ ที่เข้ามาอยู่ในครอบครัว 7DAYS EDUCATION CO., LTD. ของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

   พวกเรามีประสบการณ์จากการไปเรียนและใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ จึงทำให้มีประสบการณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่อยากจะส่งต่อให้กับน้องๆ ในการไปเรียนในครั้งนี้ พวกเรามีความตั้งใจที่จะสานฝันน้องๆ ในการเรียนต่อต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่น้องตั้งไว้ ดั่งสโลแกนของบริษัทที่ว่า “Crush Your GOALS” การทำทุกๆสิ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งเป้าหมายของพวกเราคือ การดูแลน้องๆทุกคนให้บรรลุสู่เป้าหมายทางด้านการศึกษาของน้องๆ โดยที่น้องๆจะต้องได้รับผลประโยชน์จากการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในครั้งนี้

เรียนต่อต่างประเทศ
What We Do

   7DAYS EDUCATION CO., LTD. -แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ พวกเราให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ ที่แสดงถึงความตั้งใจที่จะมอบข้อมูลและการบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งไหน พวกเราจะพยายามสรรหามาให้กับน้องๆทุกคน

7DAYS EDUCATION CO., LTD. ให้บริการด้านไหนบ้าง

  •   วางแผนการเรียนให้กับน้องๆทุกคน และทุกระดับชั้น
  •   แนะนำสถาบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ที่ตรงกับความต้องการของน้องๆ
  •   ดำเนินการสมัครเรียนให้กับน้องๆตามสถาบัน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ต่างๆ
  •   ช่วยน้องๆเตรียมเอกสารในการขอวีซ่านักเรียน และ/หรือ วีซ่าอื่นๆที่เหมาะสม
  •   ให้คำแนะนำ/จองคิว ตรวจสุขภาพในการขอวีซ่า
  •   ยื่นวีซ่าให้กับนักเรียนของเรา
  •   จองตั๋วเครื่องบิน และวางแผนการเดินทางให้กับน้องๆ
  •   ปฐมนิเทศเตรียมตัวก่อนการเดินทางหลังจากวีซ่าอนุมัติ
  •   อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่สนามบินไทยในวันเดินทาง
  •   ติดตาม/ดูแล และให้ความช่วยเหลือน้องๆ ตลอดระยะเวลาที่น้องอยู่ที่ต่างประเทศ โดยจะประสานตรงกับทาง
     สถาบัน/ โรงเรียน/มหาวิทยาลัยของน้อง หากน้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
  •   จัดกิจกรรม Summer Camp ในต่างประเทศช่วงเวลาปิดภาคเรียน