การขอวีซ่านิวซีแลนด์

การเดินทางจากประเทศไทย เพื่อเข้าไปศึกษาต่อ หรือ ท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำเป็นต้องทำเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ทีมงาน 7DAYS Education จะช่วยน้องๆในเรื่องของการเตรียมเอกสารและยื่นวีซ่านักเรียนให้ รวมทั้งจะช่วยเตรียมเอกสารให้กับท่านผู้ปกครอง เพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยว เฉพาะกรณีเป็นผู้ปกครองของนักเรียน 7DAYS Education ที่ประสงค์จะเดินทางไปเยี่ยมน้องๆที่นิวซีแลนด์เท่านั้น 

 

หมายเหตุ ทีมงาน 7DAYS Education ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คำแนะนำในเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวให้กับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะเดินทางไปนิวซีแลนด์ด้วยจุดประสงค์อื่นๆที่มิใช่เป็นการเดินทางไปเยี่ยมน้องๆนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์)

 

ทีมงาน 7DAYS Education จะดำเนินการยื่นวีซ่าให้กับน้องๆ และท่านผู้ปกครอง เมื่อเอกสารพร้อม โดยที่น้องๆและท่านผู้ปกครองสามารถส่งไฟล์เอกสารแบบอิเลคโทรนิคส์มาได้

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอวีซ่านิวซีแลนด์ และลิสรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่านิวซีแลนด์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

·         ลิสรายการเอกสารขอวีซ่านักเรียน (ภาษา)

·         ลิสรายการเอกสารขอวีซ่านักเรียน (มัธยม)

·         ลิสรายการเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยว (เรียนระยะสั้น)

·         หนังสือยินยอมให้เดินทาง Letter of Consent (สำหรับน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี)

·         แบบฟอร์ม INZ1014 Financial Undertaking Form 

·         แบบฟอร์ม INZ1224 Visitor Visa Declaration Form

·         แบบฟอร์ม INZ1226 Student Visa Declaration Form

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 430NZD / ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 246NZD

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่

https://www.immigration.govt.nz/documents/forms-and-guides