Newlands College เมือง Wellington

เก็บภาพบรรยากาศของโรงเรียน Newlands College เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ มาฝากทุกๆท่านค่ะ
โรงเรียน Newlands College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 20 นาทีค่ะ เดินทางสะดวกและปลอดภัยมากๆค่ะ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ Year 9-13 ด้วยหลักสูตร NCEA (หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์) โรงเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 15-20 คน และนักเรียนไทยเพียง 3-5 คนเท่านั้นค่ะ
บรรยากาศของโรงเรียนจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่า

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …
7DAYS EDUCATION CO., LTD.
Tel : +66 948915661 | +66 98 595 9496
Line OA : @7dayseducation
Email : info@7dayseducation.co.th