1 ประตูทางเข้าของโรงเรียน

RONGOTAI COLLEGE

เก็บภาพบรรยากาศของโรงเรียน Rongotai College เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ มาฝากทุกๆท่านค่ะ

โรงเรียน Rongotai College เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ (ไม่ไกลจากสนามบิน) โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 ด้วยหลักสูตร NCEA (หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์) โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ค่ะ นักเรียนประมาณ 600-700 คน นักเรียนต่างชาติประมาณ 10-15 คน นักเรียนไทย 3-5 คน อีกทั้ง โรงเรียนมีทีมงานคนไทยดูแลนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะ

บรรยากาศของโรงเรียนจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่า