1 บริเวณด้านหน้าของโรงเรียน St. Patrick's College, Wellington

ST. PATRICK’S COLLEGE

บรรยากาศโรงเรียน

ST. PATRICK’S COLLEGE

Wellington, New Zealand

เก็บภาพบรรยากาศของโรงเรียน St. Patrick’s College เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ มาฝากทุกๆท่านค่ะ

โรงเรียน St. Patrick’s College เป็นโรงเรียนชายล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Wellington เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ Year 9-13 ด้วยหลักสูตร NCEA (หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์) ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งของนิวซีแลนด์เลยก็ว่าได้ค่ะ โรงเรียนขนาดไม่ใหญ่ค่ะ นักเรียนประมาณ 600-700 คน นักเรียนไทยน้อย อีกทั้ง โรงเรียนมีทีมงานดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิดมากๆค่ะ

บรรยากาศของโรงเรียนจะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลยค่า